Mindfulness Leiden

Mindfulness

Mindfulness komt uit het Boeddhisme en betekent zoiets als 'aanwezigheid'. Met je volle aandacht in het 'nu'. Het 'nu', de enige plek waar het leven zich afspeelt. 

Met je volle aandacht bij een glimlach wordt de beleving van de glimlach intens. Met je volle aandacht bij je werk wordt je efficiënter. Met je volle aandacht in het 'nu' kan piekeren stoppen, kan je problemen in proporties brengen, je lichaam ontspannen, kan je meer uit sport halen en je relaties verbeteren. In het 'nu' is zelfs je eten lekkerder.

We kennen het allemaal, we zijn al zo nu en dan met onze aandacht in het 'nu'. We merken het echter veelal niet meer op en weten het niet meer goed op waarde te schatten, hoe te waarderen.

Gewoonlijk zijn we met onze aandacht vooral bij onze gedachten en die zijn veelal in het verleden of de toekomst, bij wat moet of had gemoeten. We plannen, anticiperen en houden daar vaak niet meer mee op. Dat maakt ons zó druk dat veel van wat 'nu' is aan ons voorbij gaat. Maar wat in de toekomst ligt of in het verleden kunnen we niet veranderen en ook niet beleven. Alleen het 'nu' kunnen we beleven en beïvloeden.

 

Mindfulness leert ons opnieuw dat 'nu' te ontdekken. Te leren zien dat dat het 'nu' veel minder problemen kent dan we er in onze gedachten bij halen. Dat het 'nu' ook veel voller is wat betreft ervaringen dan we voor mogelijk houden.

Met Mindfulness leven we namelijk veel bewuster. Dat betekent ook dat onze automatismen in relaties minder bepalend kunnen worden, dat relaties zich kunnen verdiepen. Dat we ook meer zelfkennis krijgen.

 

Met je aandacht in het nu klinkt eenvoudig, maar het is moeilijk.

Hoe vaak ben je ergens aangekomen zonder dat je nog weet hoe je er gekomen bent? Hoe vaak ben je bezig ergens te kómen, waarbij je niet meer opmerkt wat er langs de weg te zien is? Hoe vaak luister je wel, maar hoor je eigenlijk niet wat er gezegd wordt? Hoe vaak lees je iets zonder dat doordringt wat je leest? 

Veel gaat op de automatische piloot. Dat betekent dat je de dingen doet op een manier die je niet meer onderkent. Vaak betekent het dat je minder uit je leven haalt dan mogelijk is.

 

Mindfulness is dus niet zo eenvoudig als het klinkt. Het vraagt dat je weet hóe je moet oefenen, wát je kan oefenen en dát je oefent.

Die oefeningen krijg je aangeboden in zowel de cursus als ook in de meditatieles en de individuele zittingen.

Kom oefenen en haal meer uit je leven!